Wie zijn wij?

Whiskyclub Mc Shelfie is ontstaan door drie collega's (Bram, Hendrik en Jan) met een gezamenlijke passie, whisky.

Jan organiseerde al heel wat jaren eenmaal per jaar een tasting op z'n schelf boven zijn garage in Hamme. Maar door op school met Bram en Hendrik informatie, ervaringen en samples uit te wisselen, begon het bij alledrie te kriebelen om het wat groter te zien. De motivatie was groot en de ruimte bovenop de Schelf was meer dan voldoende om een beginnend clubje te huisvesten. Op de eerstvolgende jaarlijkse tasting werden de bezoekers bevraagd en de respons was zeer groot. De gezamenlijke kriebel kon worden omgezet naar de realiteit.

En zo geschiedde...