Huisreglement

Voor de goede werking van onze club willen we toch enkele zaken duidelijk stellen.

- Mc Shelfie bezit geen eigendom en heeft niet het opzet om winst te maken. Al het geld van lidgelden en inschrijvingen worden enkel en alleen gebruikt om de werking te verbeteren en de kwaliteit van onze club te verhogen. Alle transacties van onze club zijn, indien gewenst door elk lid op elk moment op te vragen.

- Mc Shelfie is en blijft een onafhankelijke club, we verbinden ons niet aan één leverancier.

- Als club zijn we niet verzekerd voor ongevallen en schade aan leden, materiaal van leden of veroorzaakt door leden aan derden, of aan het materiaal van derden.

- Het lidgeld is geldig voor één jaar. Gaande van de eerste dag van een kalenderjaar tot het einde van datzelfde kalenderjaar.

- De data van de tastings worden in het begin van het jaar vastgelegd, zo kunnen deze door allen tijdig worden ingepland.

- Inschrijven voor een tasting kan enkel via de doodle opgesteld door het bestuur van Mc Shelfie. Na inschrijving vragen we onze leden het verschuldigde bedrag over te maken op de clubrekening, of cash, maar dan moet dit wel op voorhand worden gemeld. Bij cash-betalingen vragen we om dit te handtekenen bij betaling om latere misverstanden te vermijden. 

- De leden aanwezig op een tasting zorgen voor hun eigen glazen. Zoniet: €5 in de clubkas.

- Leden die niet aanwezig kunnen zijn,  hebben de mogelijkheid om samples te bestellen. Indien voldoende over kan men na een tasting flesresten als sample aankopen, meteen na de tasting maar ook op latere momenten.

- Een dram en sample bestaan uit 2cl.

- Tastings gaan steeds door op De Schelf en starten om 20u. (mogelijke wijzigingen worden gemeld) De Schelf opent een half uur voor elke tasting. We verwachten dat iedereen, indien mogelijk, tijdig aanwezig is. Dit uit respect voor de aanwezigen, de eventuele gastspreker en het vlotte verloop van de avond.

- Ingeschreven maar je kan toch niet komen? Gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten, anders geven we je de samples in ruil. Een onverwachte lege plaats is verlies voor de club.